Yhteinen luontomme

Elämme kulutusyhteiskunnassa, jonka muuttuminen on hidasta. Ympäristön ja luonnon huomioon
ottaminen on kuitenkin yksi aikamme suurimpia haasteita. Monet tekevät jo nyt paljon, toiset taas
hiukan vähemmän, mutta kaikilla on mahdollisuus toimia. Kun kaikki osallistuvat, pienilläkin teoilla on
suuri merkitys. Siten voimme yhdessä vaikuttaa paremman tulevaisuuden puolesta.

Puut ovat elintärkeitä

Puilla on monta funktiota: ne säätelevät ilmastoa, osallistuvat veden kiertokulkuun sekä suojaavat ja
ylläpitävät maaperän laatua, mutta ne toimivat myös kotina monille kasvi- ja eläinlajeille ja edistävät siten
luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Puut tarjoavat lisäksi ruuan ja rakennusmateriaalien lähteen
ihmisille. Metsää katoaa maapallolta kuitenkin vuosittain noin 13 miljoonaa hehtaaria*, eli Portugalin
pinta-alaa vastaava määrä!

Haluatko osallistua?

Yves Rocher Nordic saavutti 5 miljoonan istutetun puun tavoitteen vuonna 2015. Luomme nyt katseemme
tulevaisuuteen: uusi tavoitteemme on istuttaa toiset 5 miljoonaa puuta vaaliaksemme luontoa ja
edistääksemme sen tasapainoa eri puolilla maapalloa. Olemme toiveikkaita ja uskomme tavoitteen täyttyvän
jo ennen vuoden loppua. Yves Rocher -konserniin kuuluvat yritykset istuttavat yhdessä 100 miljoonaa puuta
26 maassa ja toimivat siten huomisen vihreämmän maailman puolesta.

Haluatko osallistua ja auttaa? Se on helppoa: Istutamme puun jokaista ostamaasi puulogolla merkittyä
tuotetta kohden.


Puunistutusprojektimme

Lue lisää istutusprojekteista, joissa olet mukana: suojele monarkkiperhosia Meksikossa, lisää
ympäristötietoisuutta Brasiliassa, edistä luonnon monimuotoisuutta Senegalissa ja jälleenistuta metsää
Etiopiassa. 
*European Commission, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010